• Startsida
  • / Information om taxejusteringar för fjärrvärme, renhållning och vatten/avlopp

Information om taxejusteringar för fjärrvärme, renhållning och vatten/avlopp

Kommunfullmäktige har beslutat om taxejusteringar för 2023. Läs mer om justeringarna här.

Fjärrvärme

Fjärrvärmetaxan (fast och rörlig del) höjs med 18 procent från och med 1 juli.

Exempel fjärrvärme

För en villakund med en årlig förbrukning om 17 000 kWh innebär den nya taxan en ökad kostnad om cirka 3 600 kronor per år eller 300 kronor per månad.

Renhållning

Renhållningstaxan höjs från 1 maj, enligt följande:

  • Grundavgiften höjs med 20,3 %
  • Sophämtningsavgiften höjs med 11,13 %
  • Slamtömningsavgiften höjs med 16,33 %

Bakgrunden till höjningen av taxan är ökade kostnader för drivmedel bland annat.

Exempel renhållning

För en villakund som tömmer sin soptunna/sopkärl 22 gånger per år kommer det att innebära en ökad kostnad om cirka 460 kronor per år eller 38 kronor per månad.

Vatten och avlopp

Vatten och avloppstaxan höjs från 1 maj. Bakgrunden till höjningen av taxan är kraftigt stigande ränte- och elkostnader som påverkar VA-verksamheten.

  • Den fasta avgiften höjs med 9 %
  • Brukningsavgifter höjs med 11 %

Den allmänna VA-verksamheten ska enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) vara självfinansierande genom avgifter vilka regleras i VA-taxan. De avgifter som får tas ut av VA-kollektivet (fastighetsägarna som är anslutna till den allmänna anläggningen) är endast avgifter som täcker nödvändiga kostnader för de levererade tjänsterna. Över- och underskott inom VA-verksamheten ska justeras efter tre år. Bakgrunden till höjningen av taxan är ökade kostnader för bland annat höjda energi-, kemikalie, material- och anläggningskostnader.

Exempel vatten och avlopp

För en villakund som har ett boende på maximalt 150 kvadratmeter och som förburkar 150 kubikmeter vatten per år kommer det att innebära en ökning om cirka 1 100 kronor per år eller 92 kronor per månad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson