• Startsida
  • / Kommunerna tar över förpackningsinsamlingen

Kommunerna tar över förpackningsinsamlingen

Foto som visar en återvinningsstation

Foto: Anna Sandström

I juni fattade regeringen beslut om ny förordning (SFS 2022:1274) om producentansvar för förpackningar. I korthet innebär det att ansvaret för insamlingen av förpackningar går över till Sveriges kommuner den 1 januari 2024 och det är en stor förändring jämfört med hur ansvaret ser ut idag.

Huvudsyftet med den nya förordningen är att öka återvinningen av förpackningar samt att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall. Utöver att ansvaret går över till kommunerna ska också fastighetsnära insamling vara infört i hela landet senast den 1 januari 2027.

Kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud och Färgelanda har gemensamt upphandlat tjänsten så att vi ska kunna uppfylla regeringens krav som börjar gälla den 1 januari 2024. Det som är upphandlat i den första delen av processen, är förpackningsinsamlingen vid de återvinningsstationer som finns idag och som kommunerna tar över vid årsskiftet samt där det idag finns fastighetsnära insamling hos till exempel bostadsbolag.

REMONDIS Sweden AB kommer på uppdrag av oss fyra kommuner att kunna vägleda och svara på praktiska frågor kring hur förpackningsinsamlingen kommer se ut i respektive kommun, samt vilka krav som kommer ställas på utrymmen och miljörum i anslutning till flerbostadshus.

Som bostadsrättsförening, bostadsbolag eller liknande, exempelvis flera hyreslägenheter i en fastighet, innebär förändringen bland annat att ni som idag har avtal med en entreprenör för hämtning av förpackningar, i miljörum eller annan källsorteringslösning - behöver kontakta kommunernas upphandlade entreprenör REMONDIS Sweden AB så de kan planera för hur insamlingen av förpackningsavfallet ska genomföras från den 1 januari 2024. Då det har övergått till ett kommunalt ansvar så är det kommunernas upphandlade entreprenör som har uppdraget för förpackningsinsamlingen.

Det som ingår i den fastighetsnära insamlingen är pappers–, plast-, glas-, och metallförpackningar. De materialslag som inte ryms i behållarna, ska lämnas på de återvinningsstationer som finns i kommunen.

Ni är alltid välkomna att höra av er till oss med frågor och funderingar. Ni når oss på
REMONDIS Sweden AB: trollhattan@remondis.se
Tel: +46 (0)520 126 15

Bengtsfors Energi AB: energi.handel@bengtsfors.se
Tel: +46 (0)531 – 52 61 35, 52 61 63, 52 61 65

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson