Inför ditt besök

Med hjälp av skissen nedan kan du sortera och lasta rätt på släpkärran innan du åker hemifrån. Använd transparenta säckar för ditt avfall. Klicka i skissen för att veta vilka sopor som ska sorteras i respektive container.

Sortera ditt brännbara, ej sorteringsbara material, i genomskinliga säckar innan du åker med avfallet till Nolängens återvinningscentral. För att hjälpas åt att minska mängden felsorterat avfall, visa säcken för personalen som ger klartecken att slänga hela säcken.

När du kommer med ditt grovavfall i säck så måste det vara en genomskinlig sopsäck för att du ska få lämna det på våra återvinningscentraler. Det gör vi för att minska andelen felsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal.

Kommunens återvinningscentral Nolängen är välbesökt och varje vecka tar vi emot stora mängder avfall. Mycket av det brännbara avfallet som levereras i svarta eller färgade sopsäckar ställer till en del problem. Merparten av avfallet är rätt sorterat, men tyvärr händer det att vi hittar exempelvis matavfall, förpackningsavfall, elavfall, mediciner och farligt avfall som exempelvis färgburkar och oljefilter i sopsäckarna där det inte hör hemma.

Därför ska avfall som lämnas på kommunens återvinningscentral vara packat i genomskinliga sopsäckar. Personalen får då en chans att se vad som finns i säckarna, och det blir det lättare att förebygga att avfall hamnar fel. Om du sorterat i svarta eller färgade sopsäckar finns sorteringsbord på Nolängen som du kan använda för att sortera om avfallet. Det finns också genomskinliga sopsäckar att köpa på plats på Nolängen.

Användandet av genomskinliga sopsäckar har införts i många kommuner redan.

Lasta din släpkärra rätt Metallförpackningar Pappersförpackningar Tidningar Miljöbod Klädinsamling Glas Plastförpackningar Kylmöbler Vitvaror Asbest Trädgårdsavfall Trä - impregnerat Övrigt - ej brännbart Grovsopor Brännbart Järn och metall Trä - ej impregnerat Wellpapp Däck med fälg Däck - obs! endast för privatpersoner

Metallförpackningar

Konservburkar, folieförpackningar, tuber och plåt- eller metallförpackningar som inte innehåller farligt avfall. Observera att värmeljuskoppar sorteras i containern för järn och metall.

Pappersförpackningar

Kartong, papperspåsar och omslagspapper, observera att det finns en särskild container för wellpapp.

Tidningar

Tidningar, journaler och reklamblad. Obs! Vaxat papper, karbonpapper och snören sorteras i ”Brännbart”.

Miljöbod

Här lämnas farligt avfall såsom; batterier, färg, kemikalier, el och elektronik, olja, ljuskäglor, lysrör och sprayburkar.

Klädinsamling

Kläderna du lämnar ska vara hela och rena då de lämnas för återbruk.

Glas

Endast flaskor och burkar får lämnas i igloobehållarna. Obs! Glaset får inte innehålla keramik eller porslin.

Plastförpackningar

Dunkar, flaskor och burkar, väl ursköljda. Även mjuka plastförpackningar som påsar lämnas här.

Kylmöbler

Kyl- och frysskåp samt värmepumpar ställs på platsen för kylmöbler.

Vitvaror

Tvättmaskiner, diskmaskiner och spisar ställs på platsen för vitvaror.

Asbest

Asbest är farligt avfall och ska lämnas i särskild container för asbest.

Trädgårdsavfall

Här lämnar du löv och jord och annat trädgårdsavfall. Ris lämnas på samma plats, se skiss.

Trä - impregnerat

Tryckimpregnerat trä såsom slipers och telestolpar är farligt avfall och ska lämnas i särskild container.

Övrigt - ej brännbart

Tegel, porslin såsom toalettstolar och handfat, övrigt porslin, glasrutor med mera.

Grovsopor

Resårmöbler, fönster, glasfiber med mera.

Brännbart - ej sorterbart

Textil, skor, trasiga kläder, mattor, övrig plast och material som inte går att sortera, lämnas i genomskinliga plastsäckar.

Järn och metall

Cyklar, tunn plåt, järnrör, el-kablar, värmeljuskoppar med mera.

Trä - ej impregnerat

Trämöbler och byggmaterial med mera.

Wellpapp

Vågig papp, större emballage.

Däck med fälg

Om du inte har möjlighet att separera däcket från fälgen så återvinner du det här.

Har du möjlighet kan du själv separera däcket från fälgen innan du lämnar det till återvinningen? Då kan du lämna däcket till en däckåterförsäljare eller i däckåtervinningen på återvinningscentralen, och fälgen slänger du helt enkelt i metallskroten.

Däck

Dina slitna bildäck blir till konstgräsmatta på fotbollsarenor eller till gungor för barnen. Eftersom gummit kan återanvändas och återvinnas är det viktigt att du lämnar in dina gamla däck.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2024
Sidan publicerad av: Jennie Aronsson
AVFALL OCH ÅTERVINNING