Återvinningsstationer

Tidningsinsamling

Foto: Cicci Wik

Återvinningsstationer finns i alla kommunens orter, på landsbygden finns också möjlighet att lämna tidningar och papperförpackningar på några ställen. Det är entreprenören Remondis som ansvarar för att tömma de olika behållarna.

Observera att du inte får slänga hushållssopor på återvinningsstationerna. För allas trevnad, ställ heller inte sopor och bråte utanför containrarna.

Sortera rätt

På webbplatsen sopor.nu kan du läsa om hur du ska sortera dina förpackningar inför turen till återvinningsstationen.

Hitta din återvinningsstation

Här finns våra återvinningsstationer.

Återvinningsstation i behov av tömning?

Om behållarna på en återvinningsstation är i behov av tömning kan du anmäla det till vår entreprenör Remondis.

Remondis kundtjänst: 0520-126 15. Måndag - fredag klockan 07.00-16.00
trollhattan@remondis.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson