Elens ursprung

Cirkeldiagrammet nedan visar elens ursprung för §vår elförsäljning 2021. Vår elförsäljning kommer till 100 procent från förnyelsebara energikällor. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2021 vid drift av vattenkraftverk var 0,0003 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,000g/kwh för kärnbränsleavfall.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 april 2022
Sidan publicerad av: Petra Backman