• Startsida
  • / Priser för industri och flerbostadshus

Priser för industri och flerbostadshus

Prissättningen för industri- och flerbostadshus är säsongsbaserad och består av en fast årlig avgift och en rörlig avgift per förbrukad kilowattimme (kWh) samt en engångsavgift för inkoppling.

Fasta och rörliga avgifter

Fast avgift (SEK)

Rörlig avgift april-september (SEK)

Rörlig avgift oktober-mars (SEK)

456,00 per kW och år

0,46 per kWh

0,67 per kWh

Inkopplingsavgift

Aggregatets storlek

Avgift (SEK)

Fjärrvärmecentral med standardaggregat på 10 kW

31 297,00

Fjärrvärmecentral med aggregat på 16 kW och uppåt

31 297,00 plus 478,00 per kW som överstiger 15 kW

Vårt ansvar vid inkoppling

I inkopplingsavgiften ingår följande utrustning:

  • Fjärrvärmecentral med värmeväxlare.
  • Expansionskärl
  • Cirkulationspump
  • 25 meter rör för utvändig användning.
  • Sex meter rör för invändig användning.

och vi hjälper till med följande tjänster:

  • Montering av fjärrvärmecentral.
  • Introduktion av hur fjärrvärmecentral och hur justering av temperatur fungerar.

Prisexempel

Nedan följer exempel på det rörliga priset med en årlig förbrukning om 80 000, 193 000, 500 000 respektive 1 000 000 kWh med ett antagande om att 75 procent av förbrukningen sker mellan oktober till mars. Den fasta avgiften (se ovan) tillkommer i det totala priset.

Prisexempel för olika stor förbrukning

Årlig förbrukning

Rörlig avgift april-september (SEK)

Rörlig avgift oktober-mars (SEK)

Total rörlig avgift (SEK)

80 000 kWh

9 200,00

40 200,00

49 400,00

193 000 kWh

22 195,00

96 983,00

119 178,00

500 000 kWh

57 500,00

251 250,00

308 750,00

1 000 000 kWh

115 000,00

502 500,00

617 500,00


Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström