Så fungerar fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme

Illustration: Anna Sandström

Fjärrvärme - som det hörs på namnet kommer värmen fjärran ifrån. Konceptet är enkelt och bygger på att en central värmekälla (ett fjärrvärmeverk) levererar värme till flera anslutna fastigheter.

I fjärrvärmeverken hettar man upp vatten – mycket vatten. Det heta vattnet transporteras, i nedgrävda, välisolerade ledningar, från fjärrvärmeverket till en så kallad fjärrvärmecentral i varje inkopplad fastighet.

I fjärrvärmecentralen finns två värmeväxlare. Den ena överför värme till elementen, som består av ett slutet system där vattnet värms upp och pumpas runt. Den andra växlaren värmer kran- och duschvatten genom att vatten från vattenverket leds genom växlaren för att användas och spolas ut i avloppet.

Varmvatten leds kontinuerligt via fjärrvärmeledningarna till de anslutna fastigheterna, när det kylts ner transporteras det tillbaka till fjärrvärmeverket för att värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen - och igen.

Att samutnyttja resurser på detta sätt ger såväl ekonomiska som effektivitets- och miljömässiga fördelar för både privatpersoner, näringsliv och samhälle.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström