MILJÖTÄNK

Foto: Niklas Eriksson

Den el Bengtsfors Energi säljer kommer, till 100 procent, från vattenkraft, som är den största förnybara energikällan. Vi producerar delar av den el vi säljer i vårt vattenkraftverk i Bäckefors.

Vattenkraft har använts i Sverige i över hundra år och står för ungefär hälften av den totala elproduktionen i landet.

Miljödeklaration

Bengtsfors Energi arbetar efter Environmental Product Declaration (EPD) som är en miljövarudeklaration. En EPD är en transparent deklaration av produkters miljöprestanda och innehåller information om bland annat förbrukning av råvaror, utsläpp, avfall och återvinning.

Här kan du läsa mer om EPD. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elens ursprung 2018

Cirkeldiagrammet nedan visar elens ursprung för vår elförsäljning 2018. Vår elförsäljning kommer till 100 procent från förnyelsebara energikällor. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2018 vid drift av vattenkraftverk var 0,0003 g/kWh för CO2-utsläpp.

Elens ursprung kommer till 100 % från vattenkraft.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström