VATTEN OCH AVLOPP

Vi äger den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommunen som består av cirka 151 000 meter vattenledning och cirka 104 000 meter avloppsledning.

Vatten

Vattnet vi levererar är av dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. Vattnet kontrolleras även kontinuerligt. Vi garanterar inte att ett visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Avläsning

Du som fastighetsägare är ansvarig för att läsa av din vattenmätare och meddela oss ställningen. Avläsning ska ske minst en gång per år. Detta är oberoende av om du har en analog eller digital vattenmätare.
Du kan skicka in på vår sms-tjänst genom att ta kort på vattenmätaren, där mätarnummer och mätarställning syns tydligt. Skriv också vilken adress det gäller.

Sms-tjänst: 079-063 30 08

Du kan också skicka in vattenmätarens ställning i vår e-tjänst.

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet varierar mellan kommunens orter. Doseringsmängden av tvätt- och diskmedel beror på vattnets hårdhet. Hårt vatten kräver hög dosering och mjukt vatten kräver låg dosering.

Vattnets hårdhet på kommunens orter

Ort

Vattnets hårdhet

Dosering

Gustavsfors

cirka 2 Od H, mycket mjukt

Minsta dosering

Bengtsfors, Skåpafors, Bäckefors

cirka 4 Od H, mjukt

Låg dosering

Billingsfors, Dals Långed, Lästvik, Ödskölt

cirka 6 Od H, medelhårt

Normal dosering

Avlopp

En kommun är skyldig att ta emot avloppsvatten från anslutna fastigheter om det inte kan tillgodoses på bättre sätt. Allt avloppsvatten tas omhand och behandlas i något av reningsverken i våran kommun. Avloppsvatten kan vara:

  • Spillvatten som är förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess, arbetsplats, serviceanläggning med mera.
  • Dagvatten som är tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion till exempel regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten
  • Både spillvatten och dagvatten.

Enskilt avlopp

Ansökan om enskilt avlopp ska göras till Dalsland Miljö och Energiförbund.

Råd och anvisningar

Fastighetsägare som är anslutna till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är skyldiga att följa bestämmelserna i dokumentet nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2024
Sidan publicerad av: Andreas Jansson