Högt eller lågt vattentryck

Vattentrycket till din fastighet kan variera beroende på det inkommande kallvattnet från ledningsnätet.

Om din fastighet bedöms vara inom den högre tryckzonen kan du få en reduceringsventil av oss men installationen i din fastighet får du bekosta själv. Det är viktigt att reduceringsventilen installeras efter vattenmätaren. Med hjälp av en reduceringsventil kan du själv bestämma vilket tryck du önskar i huset, förslagsvis fyra bar.

Tryckreduceringsventilens funktion

Tryckreduceringsventiler används för att skydda rörsystem och installationer mot för högt tryck. Ventilen är lämplig för vatten och neutrala vätskor.

Säkerhetsventilens funktion

I en varmvattenberedare ökar trycket allteftersom det kalla vattnet expanderar vid uppvärmning. Säkerhetsventilens funktion är att öppna vid nio bar för att undvika för högt tryck i kärlet och att slutas igen när trycket sjunker. Säkerhetsventilen på din varmvattenberedare måste alltså vara inställd på minst nio bar. Om säkerhetsventilen inte sluter sig när trycket sjunker kan det bero på att ventilen är gammal och att den inte har "motionerats" tillräckligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström