• Startsida
 • / Industri- och näringsverksamhet

Industri- och näringsverksamhet

För industrier är kraven på åtgärder för att hindra vattenförorening höga. Det är därför nödvändigt att vi har en noggrannare kontroll över vad som avleds till den allmänna avloppsanläggningen än vad som gäller för bostadsfastigheter.

Som fastighetsägare behöver du lämna uppgift om arten och omfattningen av den verksamhet inom fastigheten som kan inverka på avloppsvattnets innehåll. Provtagningar och analyser, som vi anser nödvändiga för kontroll av avloppsvatten får du som fastighetsägare alternativt företag, rörelse eller verksamhet som avleder avloppsvattnet betala.

Det är också möjligt, för dig som fastighetsägare, att själv, enligt våra anvisningar, föra journal över verksamheten och kontrollera avloppsvattnets innehåll.

Fettavskiljare

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar på väggarna i avloppsledningarna och kan orsaka stopp i avloppssystemet. Höga halter av fett i avloppsvattnet har dessutom en negativ inverkan på reningen vid avloppsreningsverken.

Verksamheter som måste installera fettavskiljare är:

 • storkök
 • restauranger
 • hotell
 • pizzerior
 • gatukök
 • charkuterier
 • bagerier

Verksamheter som ska installera olje- och/eller slamavskiljare är:

 • anläggning för fordonstvätt
 • bensinstationer
 • lager och garage med golvbrunn
 • parkeringsplatser
 • verkstäder

Vi avgör om dessa speciella åtgärder för rening av spillvatten från yrkesmässig verksamhet behövs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström