Vattenavläsning

Vattenmätare

Vattenmätare, foto: Anna Sandström

För att kunna skicka korrekta fakturor behöver din vattenmätare läsas av. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att läsa av vattenmätaren och skicka in avläsningen till oss. Avläsning ska ske minst en gång per år.

Skicka gärna in vattenmätarens ställning i vår e-tjänst. Du kan också lämna din avläsning på telefon.

När du får din räkning, kontrollera gärna mätarens ställning med den uppskattade förbrukningen. Om skillnaden på uppskattad förbrukning och mätarens ställning är stor, går det bra att meddela avläsning för justering av vattenförbrukningen.

Misstanke om fel

Vid misstanke om att mätaren visar fel undersöker vi mätaren om det är nödvändigt eller om du begär det. Vid din begäran betalar du som fastighetsägare undersökningen, om mätaren blir godkänd. I annat fall betalar kommunen undersökningen.

Om mätfelets storlek inte kan bestämmas eller om mätaren inte har fungerat, har Bengtsfors Energi rätt att uppskatta förbrukningen. Om du inte godtar vårt beslut efter genomförd undersökning eller uppskattning av förbrukningen, kan du begära rättslig prövning av frågan hos Statens VA-nämnd.

Om vattenmätaren registrerar ett omotiverat högt flöde kan det vara en vattenläcka på ledningarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström