• Startsida
  • / Vattenmätarbyte - frågor och svar

Vattenmätarbyte - frågor och svar

Om du har frågor kring vattenmätarbyte, kolla igenom våra frågor och svar på den här sidan. Om du inte hittar svaret på din fråga, skicka in den till: va@bengtsfors.se. Vi svarar så fort vi har möjlighet.

Det är många som ringer oss angående mätarbytet – och tillsammans med övriga ärenden kan vi stundvis vara svåra att få tag i. Har du möjlighet så skicka hellre din fråga på mail till va@bengtsfors.se så svarar vi så snart vi kan.

Ja, vi byter alla mätare i denna omgång från och med 2013 och äldre. Sedan kommer mätare att bytas i en jämnare takt så att de inte sitter uppe i mer än 10 år.

Nej, du behöver inte bygga om. Det är dock viktigt att mätaren inte ligger direkt mot golvet. Försök också fästa en konsol i ramen på varmvattenberedaren – om inte det går så ha konsolen redo vid mätarbytet, så fäster vi den (som extra stabilitet).

Kontakta oss, så kan vi hitta en lösning tillsammans. Du behöva bygga in mätaren i huset – det finns smarta och godkända lösningar för mätare i brunn.

Ja.

Helst bör du byta den ventilen, men för vattenmätarbytets skull är det ok.

Skicka gärna en bild till va@bengtsfors.se så gör vi en bedömning.

Måtten i bilden är ungefärliga. Viktigast är att vi kommer åt att byta mätaren, ta en bild på mätarplatsen och skicka till va@bengtsfors.se, så kan vi göra en bedömning.

Nej, det är inte ok. Det krävs en mätarkonsol enligt bild. Det är extra viktigt då de nya mätarna är av plast och behöver fixeras ordentligt i väggen.

Bengtsfors Energi ansvarar endast för själva mätaren, ventiler och annan monteringsutrustning ansvarar du som fastighetsägare för.

Kontakta en rörfirma och för hjälp att byta dina ventiler. Om inkommande vatten behöver stängas av under bytet, kontakta oss.

Vi besöker dig ändå enligt överenskommen tid och monterar sedan ner den gamla mätaren. Det är viktigt att denna skickas in på kontroll. Du kommer sedan bli debiterad enligt VA-taxan (150 kubikmeter per år och lägenhet). Kontakta oss igen när du har fixat mätarplatsen, så bokar vi in en dag för uppsättning av vattenmätare.

Enligt styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd ska vattenmätare tas ned för återkommande kontroll.

Om inte vattenmätarplatsen är godkänd kommer vi endast att montera ned den gamla mätaren. Den skickas sedan på kontroll. I väntan på att du har skaffat en godkänd plats och att vi har monterat ny mätare kommer vi att fakturera en antagen förbrukning enligt VA-taxan. Därför är det viktigt att du iordningställer en godkänd mätarplats, så att debiteringen blir så korrekt som möjligt.

Vi följer Boverkets regler samt Svenskt Vatten publikation P100 i fråga om vattenmätarplats. Utdrag ur Svenskt Vatten publikation:

"Det kan ibland vara svårt att finna lämplig mätarplats i enbostadshus, exempelvis inom källarlös byggnad. Om lämplig mätarplats inte finns, bör huvudmannen efter särskild framställning i varje enskilt fall kunna godkänna placering av vattenmätare."

Ta gärna ett kort på din nuvarande mätare, så tar vi diskussionen därifrån.

Det finns i dagsläget ingen tidsgräns för detta. Vi räknar med att priset på vatten kommer stiga, samt att den antagna förbrukningen (enligt VA-taxan) kommer att höjas. Det är därför viktigt att du inte väntar för länge med att iordningställa en godkänd mätarplats. Vi vill kunna mäta vattenförbrukningen och göra en korrekt debitering.

På grund av komponentbrist finns inte de nya ”smarta” vattenmätarna att få tag i. Därför sätter vi ut konventionella mätare. Glöm inte att läsa av förbrukningen med jämna mellanrum och rapportera in till oss.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström