Byggström

För att göra det så enkelt och bekvämt som möjligt för dig, erbjuder Bengtsfors Energi Nät såväl anslutning till elnätet som hyra av byggströmcentral.

Du kan hyra en central av oss under en kortare eller längre period, dock max ett år. Vi har centraler för 25 Ampere och 63 Ampere. I hyran ingår en fem meter lång anslutningskabel, skyddsslang för kabeln, elektronisk elmätare, anslutning till elnätet samt transporter. Mot ersättning kan vi hjälpa till med längre kabeldragning, vägövergångar etc.

Centralen är av bästa utförande, låsbar och försedd med jordfelsbrytare för din, dina entreprenörers och allmänhetens säkerhet!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström