Fiberföreningar

Foto: Niklas Eriksson

En fiberförening är en ekonomisk förening. Om du bor på landsbygden behöver du bli medlem i den lokala fiberföreningen för att ansluta dig till vårt fibernät. Fiberföreningar bygger och driver anslutningsnät mellan vårt fibernät och enskilda fastigheter på landsbygden.

Fiberföreningarnas uppgift är att:

  • Bygga lokalt anslutningsnät.
  • Ansvara för projektering och arbetsledning.
  • Ordna nödvändiga marktillstånd och anslutningsavtal.
  • Arbeta med ledningsdragning, montering, markarbete etc.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström