Faktureringsinformation

Enligt lag är elektronisk fakturering till följd av offentlig upphandling obligatorisk till kommuner, landsting, myndigheter och bolag som är upphandlande myndigheter. Lagen innefattar även direktupphandling och köp som görs över disk. Bengtsfors Energi Nät AB ställer krav på elektronisk fakturering i upphandlingssammanhang.

Fakturaadress

Oavsett format på fakturor som skickas till oss ska fakturan alltid innehålla en fakturaadress. Fakturaadressen till Bengtsfors Energi Nät AB är:

Bengtsfors Energi Nät AB

Industrigatan 10
666 31 Bengtsfors

Elektronisk fakturering

Elektroniska fakturor ska skickas till oss enligt ett av följande alternativ:

Du som leverantör ska från och med kontraktets/ramavtalets tecknande kunna kommunicera elektroniskt med oss på något av följande sätt:

 • Via PEPPOL-nätverk
 • Via partsuppsättning mot vår operatör
 • Via vår fakturaoperatör InExchange webbaserade leverantörsportal

Adress för elektronisk faktura

 • Via PEPPOL-nätverket: 0007:5565021127
 • Via vår fakturaoperatör InExchange: 5565021127 (Bengtsfors Energi Nät ABs organisationsnummer)
 • GLN-nummer: 7365565021123

Säker och effektiv hantering

Elektroniska fakturor medför en effektiv och säker hantering och är hållbart ur miljösynpunkt. Det leder till minskade portokostnader, snabbare fakturaleverans samt minskad risk för feltolkning av fakturainnehåll.

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor

Om ditt företag inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor, kontakta leverantören av ert ekonomisystem, de flesta system har denna funktion. Om det inte är möjligt, använd vår fakturaoperatör InExchange webbaserade leverantörsportal Länk till annan webbplats. för att skicka elektroniska fakturor. Även en del banker erbjuder en portal för att skicka elektroniska fakturor. PDF-fakturor räknas inte som elektroniska fakturor.

Om ditt företag inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor, tar vi emot era fakturor som pdf-fil (via e-post). Observera att fakturan inklusive bilagor ska sammanfogas till en pdf-fil.

E-postfakturor skickas till:

ekonomi.bengtsforsenergi@bengtsfors.se


Obligatoriska uppgifter

Referenskod

Er faktura till oss ska vara märkt med referenskod: (BEN+tre siffror) i fältet "Er referens" på fakturans första sida, exempel: BEN101. Referenskoden får inte innehålla mellanslag eller övrig text. Beställare från oss ska alltid ange en referenskod vid beställning. Om vi glömmer, ber vi er fråga efter det innan fakturering. Vi önskar 30 dagars betalningsvillkor samt en faktura per referenskod (inte samlingsfaktura) för att underlätta vårt arbete.

Utöver referenskod ska följande information finnas med på fakturor som skickas till oss:

 • Bank- eller plusgironummer (i annat fall ange bankkontonummer inklusive clearingnummer)
 • Organisationsnummer och momsregistreringsnummer
 • För tjänster måste uppgift om F-skatt framgå
 • Momsbelopp och momssats/momssatser
 • Fakturans totalbelopp
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum

Obs!

Fakturan får inte innehålla någon sekretessbelagd information.
Vi accepterar inte expiditions-, fakturerings- eller andra liknande avgifter.

Organisationsnummer

Bengtsfors Energi Nät AB: 556502-1127

Momsregistreringsnummer

Bengtsfors Energi Nät AB momsregistreringsnummer: SE556502112701


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström