Producera egen el

Foto: Niklas Eriksson

Genom att producera egen el med exempelvis solcellspaneler eller vindkraftverk minskar du din elräkning och bidrar samtidigt till ett mer hållbart samhälle.

Med mikroproduktion eller egen förnyelsebar småskalig elproduktion, som det också kallas, menas en produktionsanläggning med en toppeffekt på högst 255 kW.

Gör så här för att sälja din överskottsel

Anmäl till Bengtsfors Energi Nät AB att du framställer förnybar el. Vi ordnar ett inmatningsabonnemang som gör det möjligt för dig att mata in din överskottsproduktion. Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.

Nu kan du sälja din överskottsel!

Tips

Du kan söka statligt bidrag hos Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för installation av solceller. Som mikroproducent har du också rätt till skattereduktion för den överskottsel du matar ut på nätet.

Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om skatteregler för mikroproduktion.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson