Ersättning i samband med strömavbrottet 5-6 oktober

Foto: Niklas Eriksson

Vi får många frågor för tillfället om ersättningar till dig som kund i samband med elavbrottet mellan den 5 och 6 oktober.

Vi kan dessvärre inte svara på vilken ersättning respektive kund är berättigad till i nuläget men vi har startat en utredning i frågan. Vi befarar att utredningen kan ta lite tid men alla som är berättigade till ersättning kommer att få det automatiskt. Vi har kännedom om vilka kunder som är berörda av det inträffade, det är därför inte nödvändigt att höra av sig till oss för att inkomma med begäran om avbrottsersättning i nuläget.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström