ELNÄTSAVGIFT

Elnätsavgiften består av flera olika delar; en abonnemangsavgift och ett pris för elöverföring. Avgiften ska täcka drift och underhåll av elledningar.

Utöver dessa avgifter tillkommer årsavgifter för elsäkerhet, elberedskap och nätövervakning samt energiskatt.

Förutom ovanstående avgifter måste du som kund betala för själva elförbrukningen. Det innebär att du har två olika avtal; ett elnätsavtal med det företag som äger elnätet där du bor och ett elhandelsavtal med det företag som du köper el av.

Abonnemangsavgift

Hur mycket du betalar för ditt abonnemang beror bland annat på mätarsäkringens storlek, som är ett mått på hur mycket el du maximalt kan använda vid ett tillfälle.

Mätarsäkring Ampere

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

16 (Lägenhet)

1 376,00

1 719,00

16

3 045,00

3 806,00

20

3 959,00

4 948,00

25

5 392,00

6 740,00

35

8 138,00

10 172,00

50

9 508,00

11 885,00

63

12 390,00

15 488,00

80

15 727,00

19 659,00

100

16 819,00

21 024,00

125

19 778,00

24 722,00

160

25 626,00

32 033,00

200

32 253,00

40 316,00

Överföringsavgift

Hur mycket du betalar i överföringsavgift beror på antal förbrukade kilowattimmar

Exklusive moms

Inklusive moms

25,20 öre per kWh

31,50 öre per kWh

Effektkunder

För dig som är effektkund tillämpas prislista enligt nedanstående tabell. Periodiskt återkommande ändring av tariff eller huvudsäkring är inte tillåtet. Vald nättariff och säkringsstorlek ska tillämpas minst tolv månader i följd. Priserna är angivna exklusive moms.


Nät N3

Nät N3 T

Nät N4

Fast avgift

18 261,00

33 877,00

10 940,00

Abonnemang

112,00

168,00

132,00

Högbelastning

302,00

319,00

415,00

Höglasttid*

9,95

9,95

11,84

Övrig tid

9,95

9,95

11,84

*Höglast: måndag-fredag klockan 06-22 under januari, februari, mars, november och december.

Elsäkerhetsavgift

Elsäkerhetsavgiften som är 10,25 kronor per år exklusive moms (högspänning 820 kronor) finansierar Elsäkerhetsverkets arbete.

Elberedskapsavgift

Elberedskapsavgiften som är 39,20 kronor per år exklusive moms (högspänning 2 129 kronor) administreras av Affärsverket svenska kraftnät och ska täcka kostnader för åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen.

Nätövervakningsavgift

Nätövervakningsavgiften som är 4,35 kronor per år exklusive moms (högspänning 870 kronor) finansierar delar av Energimyndighetens arbete.

Energiskatt

För 2021 är energiskatten 35,6 öre per kWh exklusive moms (44,5 öre inklusive moms). Det är riksdagen som bestämmer reglerna och skattesatsen för energiskatt på el. Det är elnätbolagen som tar upp energiskatten från kunder för att sedan betala in till staten. Det innebär att din elnätsfaktura innehåller en rad för energiskatt. 

Priserna på denna sida gäller från och med 2021-01-01. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström