Ristippen i Bengtsfors stängd

Ristippen i Bengtsfors stängdes i augusti 2023 för att genomföra flisning och sållning av det material som lagts på platsen. Under arbetet med att rensa och tömma ristippen, visade det sig att en kulvert var i dåligt skick och behövde bytas. Det arbetet är nu genomfört.

Ansvariga för verksamheten har nu valt att ta upp ristippens placering och framtid för politiskt ställningstagande. Bakgrunden är att det finns problem med att platsen missbrukas och otillbörliga saker dumpas där. Dessutom drar nuvarande placering till sig älgar som äter av det som läggs på tippen, vilket leder till viltolyckor då placeringen är intill länsväg 172.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson