AVFALL OCH ÅTERVINNING

Avfall är inte bara skräp, det kan vara saker som går att återanvända eller återvinna. Det är viktigt att du lämnar ditt avfall på rätt plats eftersom det annars kan skada natur och människors hälsa.

Kommunens, hushållens och företagens ansvar

Alla kommuner i Sverige ansvarar för att ta hand om sina kommuninvånares hushållsavfall samt informera om hur det ska gå till. Det är också kommunen som ska se till att avfallet transporteras till rätt behandlingsanläggning, Bengtsfors Energi utför dessa tjänster på uppdrag av Bengtsfors kommun.

Hushållen ansvarar för att sortera sitt avfall och se till att det slängs på rätt ställe. Alla hushåll i Bengtsfors kommun ska sortera sitt matavfall.

För företag gäller andra regler. Avfall från tillverkning, emballage, kontor, farligt avfall, bygg- och rivningsavfall ansvarar verksamheter själva för. Små mängder kan lämnas vid återvinningscentralen. Hushållsavfall i verksamheter är sådant avfall som uppstår i exempelvis personalutrymmen och vid städning. Företag och flerbostadshus ska ha abonnemang hos oss om hämtning av hushållsavfall.

Avfallsplan och renhållningsföreskrifter

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner har gememsamma renhållningsföreskrifter och en gemensam avfallsplan.

Avfallsplan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2023
Sidan publicerad av: Jennie Aronsson