FJÄRRVÄRME - bekymmersfritt och miljövänligt

Om du vill ha ett pålitligt, ekonomiskt, miljövänligt, tyst, luktfritt och självgående uppvärmningsalternativ är fjärrvärme det självklara valet. Du får en bekväm tillvaro med en jämn inomhustemperatur och varmvatten när du behöver det - tryggt och bekymmersfritt.

Bli fjärrvärmekund

Intresserad av fjärrvärme - välkommen att skicka in en intresseanmälan till oss.

Finns det fjärrvärme i mitt område? Länk till annan webbplats.

Sök på din adress för att se om du har möjlighet att ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet.

Miljön i tanken

När du väljer fjärrvärme gör du en investering i miljön och i framtiden eftersom verken, där fjärrvärmen produceras, avger mindre utsläpp av koldioxid och andra miljöförstörande ämnen än enskilda pannor.

I våra fjärrvärmeverk använder vi miljövänligt biobränsle. En del av den värme som går ut i fjärrvärmenätet består också av överskottsvärme från Munksjö Paper AB i Billingsfors.

Växande fjärrvärmenät

Vi bygger ut fjärrvärmenätet baserat på de intresseanmälningar vi får från hushåll och industrier. När intresset är tillräckligt stort i ett område och det är finansieringsmässigt möjligt bygger vi ut. Alla inom byggprojektets gränser får då erbjudande om att ansluta sig.

Vi har fjärrvärmeverk med tillhörande ledningsnät i Bengtsfors, Billingsfors, Bäckefors och Dals Långed. Våra kunder består av såväl hushåll som industrier på alla orter.

Fri support och rådgivning

Med vår fjärrvärme har du fri service och underhåll på all ingående utrustning. Vi finns tillgängliga på jour dygnet runt, året runt och ger även kostnadsfri rådgivning kring uppvärmning av din bostad.

Välkommen att höra av dig till oss med dina frågor!

Frågor och svar om fjärrvärme*

Ja, det räcker till exempel till flera jacuzzibad i följd. I de flesta fjärrvärmecentraler i husen produeras varmvatten omedelbart och kontinuerligt. Det innebär att tillgången på varmt vatten nästan är obegränsad. Dessutom hettas vattnet upp till över 50 grader, vilket ger en god varmvattenkvalitet.

Man är aldrig "fast" i fjärrvärmen. Det är fullt möjligt att säga upp sitt avtal. Normal uppsägningstid är tre månader. Vi är beroende av en långsiktig och förtroendefull relation med kunden eftersom vi har gjort stora investeringar och inte kan sälja värmen till några andra än de som finns kring det lokala nätet. Kunderna kan däremot byta till en annan uppvärmningsform.

Det blir blött och varmt i marken, i övrigt ingenting. Normalt lagas nätet så fort att du som kund inte hinner märka något. Det vatten som strömmar i fjärrvärmenäten är inte detsamma som det som strömmar i varmvattenkranarna respektive i elementen, eftersom dessa har egna slutna system. Tillförlitligheten i ett fjärrvärmesystem är mycket stor.

Nej, endast cirka tio procent av värmeenergin går förlorad i fjärrvärmeledningarna mellan fjärrvärmeverk och kund. Samtidigt är själva värmeverken mycket effektiva och utnyttjar ofta energi som annars helt skulle gått till spillo. Sammantaget bidrar fjärrvärme till att samhället hushåller mycket bättre med energi och naturresurser.

Fjärrvärme passar bara i tätorter (som dock kan vara relativt små) och kräver dessutom att många användare ansluter sig. Det kan alltså vara svårt att som enskild villaägare ansluta sig till ett fjärrvärmesystem om inte grannarna också vill göra det.

Fjärrvärme som drivs i kommunal regi får inte generera någon vinst och intäkterna används bara för att täcka kostnaderna för värmeproduktionen. Vi är beroende av en långsiktig relation till våra kunder eftersom vi gjort stora investeringar och inte kan sälja värmen till andra än de som finns kring våra fjärrvärmenät.

Fjärrvärmepriserna utvecklas i ungefär samma takt som andra uppvärmningssätt. Fjärrvärmeverken kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång vilket gör att prisnivån kommer att förbli attraktiv. Med fjärrvärme slipper du reparations- och investeringskostnader då de bekostas av oss.

Miljön är den stora vinnaren. Fjärrvärmeverken eldar idag med biobränsle under kontrollerade former. I många fall återvinns dessutom spillvärme från industrier samt energi från avfall. Det innebär att resurser utnyttjas som annars skulle gått förlorade, samtidigt som klimatpåverkan till följd av bostadsuppvärmning minskar kraftigt.

Utsläppen av koldioxid och andra miljöförstörande ämnen från fjärrvärmeverken är dessutom mindre än i enskilda pannor.

*Fakta hämtad från Svensk Fjärrvärmes skrift "Fjärrvärme -Helt enkelt!"​

Felanmälan 0531-526162
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson