Fjärrvärmepris för hushåll

Du som fjärrvärmekund kan själv vara med och påverka din kostnad. Vi erbjuder tre olika prisavtal; Aktiv, Lagom eller Trygg där samtliga består av en fast årlig avgift och en rörlig avgift per förbrukad kilowattimme (kWh). Du väljer det pris som passar din situation och förbrukning bäst. Det avtal du väljer gäller i ett år. Om du inte gör ett nytt val efter avtalsperiodens slut löper ditt befintliga avtal på tillsvidare.

För dig som bestämt dig för att koppla in fjärrvärme till din bostad tillkommer även en inkopplingsavgift. Du kan välja att endast betala halva inkopplingsavgiften, den rörliga avgiften höjs då med tio procent de första tio åren, ytterligare ett exempel på hur du kan vara med och styra din egen kostnad!

Vilket prisavtal ska jag välja?

Välkommen att ta kontakt med oss för att diskutera för- och nackdelar med de olika avgiftsnivåerna och vilken som passar just dig bäst. Om du inte gör något val får du prisavtalet "Lagom". Du kan självklart byta till ett annat prisavtal när du vill. Du är bunden till det val du gör i ett år.

Prisalternativ Aktiv

Du som aktivt arbetar med energibesparande åtgärder i din bostad och har god kontroll över din energiförbrukning rekommenderar vi alternativet ”Aktiv”. Du betalar endast ett rörligt pris för den energi du förbrukar. Det finns ingen fast avgift kopplat till detta alternativ.

Aktiv

Fast avgift (SEK)

Rörlig avgift (SEK)

Rörlig avgift vid halv inkopplingsavgift (SEK)

0

1,3 per kWh

1,43 per kWh (gäller 10 år från inkopplingsdatum)

Prisalternativ Lagom

Om du inte genast föredrar något av de andra alternativen, rekommenderar vi alternativet ”Lagom”. Det här alternativet motsvarar den gamla prisnivån, vad gäller såväl fast som rörlig avgift. Det är också detta prisalternativ du får om du inte gör ett aktivt val.

Lagom

Fast avgift (SEK)

Rörlig avgift (SEK)

Rörlig avgift vid halv inkopplingsavgift (SEK)

2218 per år

1,18 per kWh

1,30 per kWh (gäller 10 år från inkopplingsdatum)

Prisalternativ Trygg

Du som vill ha en jämn fördelning av din energikostnad under året och som kanske inte har möjlighet att göra några energieffektiviserande åtgärder i din bostad rekommenderar vi alternativet ”Trygg”. Den fasta avgiften är något högre medan den rörliga avgiften är lägre vilket gör att din totalkostnad inte är lika avhängig din förbrukning som de andra alternativen.

Trygg

Fast avgift (SEK)

Rörlig avgift (SEK)

Rörlig avgift vid halv inkopplingsavgift (SEK)

4437 per år

1,07 per kWh

1,18 per kWh (gäller 10 år från inkopplingsdatum)

Inkopplingsavgift

Om du planerar att byta ut ditt befintliga värmesystem och tycker att fjärrvärmeinvesteringen är en stor utgift eller vill sprida kostnaden över en längre period erbjuder vi halva inkopplingsavgiften.

Hel eller halv inkopplingsavgift

Aggregatets storlek

Avgift (SEK)

Fjärrvärmecentral med standardaggregat på 10 kW

20 000,00* eller 40 000,00 (du väljer!)

Fjärrvärmecentral med aggregat på 16 kW och uppåt

20 000,00* eller 40 000,00 kronor
plus 598 per kW som överstiger 15 kW

*Med den halverade inkopplingsavgiften ökar den rörliga avgiften med 10 procent (gäller tio år från inkopplingsdatum).

Vårt ansvar vid inkoppling

I inkopplingsavgiften ingår följande utrustning:

 • Fjärrvärmecentral med två värmeväxlare (en för bostadens värmesystem och en för dusch- och kranvatten).
 • Expansionskärl
 • Cirkulationspump
 • 25 meter rör för utvändig användning.
 • Sex meter rör för invändig användning.

och vi hjälper till med följande tjänster:

 • Grävning och rörläggning upp till 25 meter vid normala markförhållanden (mellan fjärrvärmenätets anslutningspunkt och husvägg).
 • Håltagning i husvägg.
 • Montering av fjärrvärmecentral (på önskad plats av dig som kund).
 • Inkoppling till bostadens befintliga värmesystem (upp till sex meters invändig rördragning).
 • Borttagning av gammal panna (om du önskar).
 • Introduktion av hur fjärrvärmecentral och justering av temperatur fungerar.

Ditt ansvar vid inkoppling

Om avståndet mellan anslutningspunkt i fjärrvärmenätet och din husvägg är över 25 meter ansvarar du som kund för grävning av den överstigande delen. Du behöver också betala för de rör som tillkommer för denna del. Vi kan hjälpa till med grävning, du betalar då enligt separat offert. De hål som tagits upp i husväggen ansvarar du också för att laga.

Pris för rör och grävning

Längd

Avgift (SEK)

Upp till 25 meter

0

Över 25 meter

1 500,00 per meter rör inklusive grävning - enligt separat offert

Prisexempel för olika årsförbrukningar

Nedan följer prisexempel på en årlig förbrukning om 15 000, 20 000 respektive 30 000 kWh. Priserna inom parentes gäller om du som kund utnyttjat erbjudandet om halva inkopplingsavgiften. Priserna anges inklusive moms.

Årlig förbrukning: 15 000 kWh

Prisalternativ

Fast avgift (SEK)

Rörlig avgift (SEK)

Total avgift (SEK)

Aktiv

0 kronor

19 500 (21 450)*

19 500 (21 450)*

Lagom

2218

17 700 (19 470)*

19 918 (21 688)*

Trygg

4437

16 050 (17 655)*

20 487 (22 092)*

Årlig förbrukning: 20 000 kWh

Prisalternativ

Fast avgift (SEK)

Rörlig avgift (SEK)

Total avgift (SEK)

Aktiv

0

26 000 (28 600)*

26 000 (28 600)*

Lagom

2218

23 600 (25 960)*

25 818 (28 178)*

Trygg

4437

21 400 (23 540)*

25 837 (27 977)*

Årlig förbrukning: 30 000 kWh

Prisalternativ

Fast avgift (SEK)

Rörlig avgift (SEK)

Total avgift (SEK)

Aktiv

0

39 000 (42 900)*

39 000 (42 900)*

Lagom

2218

35 400 (38 940)*

37 618 (41 158)*

Trygg

4437

32 100 (35 310)*

36 537 (39 747)*

*Rörlig respektive total avgift om du som kund valt att betala halva inkopplingsavgiften.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2023
Sidan publicerad av: Andreas Jansson