Turlista och avgift sophämtning

Vi hämtar sopor var fjortonde dag enligt turlista nedan. Soptunnorna ägs av oss medan Ragn-Sells som är vår entreprenör levererar dem till din fastighet och tömmer dem.

Soptunnans placering

För att vi ska kunna tömma din soptunna ska den stå, med hjulen placerade mot gatan eller vägen där sopbilen kör (handtaget ska alltså vara mot vägen). Annars riskerar tunnorna att inte bli tömda. Soptunnan ska vara lätt att komma åt och stå på ett ställe där de inte orsakar luktproblem eller där det blir extra bullrigt när de ska tömmas. Om det går en enskild väg fram till fastigheten så ska den som ansvarar för vägen se till att den är farbar och att det går att vända. Om inte sopbilen kan använda vägen fram till huset måste tunnan ställas ut vid en väg där det går att komma fram.

Skötselanvisningar

Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att soptunnan är ren. Om det behövs säckar och emballage så får du bekosta detta. Tänk på att det måste vara välskottat och halkfritt till och runt tunnan. Tänk även på att röja grenar och buskar som står nära tunnan.

Vid tömning

Tunnorna ska ställas vid vägkanten i god tid innan utsatt tömningstid. Den bruna tunnan ska tömmas varje tömningstillfälle (varannan vecka). Du avgör själv hur ofta du vill att den gröna tunnan ska tömmas, vi tömmer den när du ställer ut den vid vägkanten. Tunnan får inte fyllas mer än att locket kan stängas. Den får heller inte vara så tung att det är svårt att flytta. Sophämtningen kan utebli om detta inte sköts.

Turlista sophämtning 2024

Villor

Bengtsfors tätort

Hämtningsdag

Bengtsfors tätort väster om kanalen, Furnäs, Huvudgingen, Grean och Djupviken

Måndag ojämn vecka

Bengtsfors tätort öster om kanalen (sidan södra, sidan mellan, sidan norra och Majbergsdal)

Måndag jämn vecka

Ärtemark/Torrskog/Laxarby


Ärtemark, Årbol, Flaten, Herrenäs, Tegane mot Torrskog, Kölviken, Hökhult, Hedalen mot Bökasen runt Ärtingen, Edsviken, Tormansbyn

Onsdag jämn vecka

Laxarby, Kallhem, Äckre, Gårdsjö, Svarttjärn till Skifors, Greaströmmen, Äspenäs till korsningen Bökasens badplats

Tisdag jämn vecka

Gustavsfors tätort


Gustavsfors tätort, Hagtjärn, Lund, Kråkviken, Gälnäs, Skifors och Vårviks-Backa

Onsdag ojämn vecka

Skåpafors/Billingsfors tätorter

Torsdag ojämn vecka

Dals Långeds tätort

Tisdag ojämn vecka

Steneby/Tisselskogs landsbygd


Ekebol, Södra Fjäll, Tisselskog, Ramdalen, Steneby, Dingelvik, Vammen, Säbyn

Torsdag jämn vecka

Bäckefors/Ödskölt landsbygd


Lästvik till Ödskölt mot Uleviken, Asslebyn, Norebyn, Bäcke, Brene glesbygd

Fredag jämn vecka

Bäckefors/Ödskölts tätorter

Fredag ojämn vecka

Hyreshus

Ort

Veckodag (varje vecka)

Bengtsfors

Måndag

Skåpafors

Måndag

Billingsfors och Dals Långed

Torsdag

Bäckefors

Fredag

Sophämtning under helgdagarna våren 2024

Ordinarie turlista

Körs

Långfredagen, fredag 29 mars
Bäckefors/Ödskölts tätorter

Fredag 29 mars

Annandag påsk, måndag 1 april
Bengtsfors tätort öster om kanalen (sidan södra, sidan mellan, sidan norra och Majbergsdal)

Tisdag 2 april

Tisdag 2 april
Laxarby, Kallhem, Äckre, Gårdsjö, Svarttjärn till Skifors, Greaströmmen, Äspenäs till korsningen Bökasens badplats

Onsdag 3 april

Onsdag 3 april

Ärtemark, Årbol, Flaten, Herrenäs, Tegane mot Torrskog, Kölviken, Hökhult, Hedalen mot Bökasen runt Ärtingen, Edsviken, Tormansbyn

Torsdag 4 april

Torsdag 4 april

Steneby/Tisselskogs landsbygd, Ekebol, Södra Fjäll, Tisselskog, Ramdalen, Steneby, Dingelvik, Vammen, Säbyn

Fredag 5 april

Fredag 5 april

Bäckefors/Ödskölts landsbygd, lästvik till Ödskölt mot Uleviken, Asslebyn, Norebyn, Bäcke, Brene glesbygd

Fredag 5 april

Första maj - onsdag 1 maj

Ärtemark, Årbol, Flaten, Herrenäs, Tegane mot Torrskog, Kölviken, Hökhult, Hedalen mot Bökasen runt Ärtingen, Edsviken, Tormansbyn

Onsdag 1 maj

Kristi himmelfärdsdag, torsdag 9 maj

Skåpafors/Billingsfors tätorter

Torsdag 9 maj

Sveriges Nationaldag, torsdag 6 juni

Skåpafors/Billingsfors tätorter

Torsdag 6 juni

Midsommarafton fredag 21 juni

Bäckefors/Ödskölts tätorter

Torsdag 20 juni

Hyreshus med veckotömning

Körs

Annandag påsk, måndag 1 April
Bengtsfors och Skåpafors

Tisdag 2 april

Kristi himmelfärdsdag, torsdag 9 maj
Billingsfors och Dals Långed

Torsdag 9 maj

Sveriges Nationaldag, torsdag 6 juni
Billingsfors och Dals Långed

Torsdag 6 juni

  • Tänk på att ställa ut sopkärlen dagen innan hämtning.
Sophämtning jul/nyår 2024/2025

Ordinarie turlista

Körs istället

Presenteras inom kort 
  • Tänk på att ställa ut sopkärlen dagen innan hämtning.

Avgift 2024

Du som äger en fastighet betalar en avgift för att avfallet ska hämtas. Avgiften består av en grundavgift, en sophämtningsavgift och en tömningsavgift. Grundavgiften betalas för varje lägenhet eller lokal. Vid eventuella uppehåll i hämtning måste du ändå betala grundavgiften eftersom den täcker kostnader för återvinningscentral, farligt avfall, kärl, utredning, administration och information.

Avgiften kan inte föras över på eventuella nyttjanderättsinnehavare såsom hyresgäster, arrendatorer, tomträttsinnehavare eller bostadsrättsinnehavare.

En- och tvåfamiljshushåll per år

Avgift

Med moms (SEK)

Grundavgift

684

Sophämtningsavgift - fast kostnad

810

Total fast avgift per år

1 495

Fritidshus per år (maj-september)

Avgift

Med moms (SEK)

Grundavgift

684

Sophämtningsavgift - fast kostnad

116

Total fast avgift per år

800

Flerfamiljshus per år

Avgift

Med moms (SEK)

Grundavgift

684

Sophämtningsavgift - fast kostnad

175

Total fast avgift per år

859

Tömningsavgift - rörlig del

Avgift

Med moms (SEK)

Matavfall, 140 liter per kärl (brunt kärl)

0

Restavfall, 190 liter per kärl (grönt kärl)

111

Restavfall, 370 liter per kärl (grönt kärl)

221

Lösa sopor per kubikmeter

258

Extrasäck i samband med ordinarie tömning

111

Om du inte sorterar ditt avfall

Vi tar ut en tilläggsavgift för abonnenter som inte källsorterar. Efter ett första påpekande tar vi ut dubbel taxa i en månad och efter ett andra påpekande tar vi ut fyrdubbel taxa tills ändring sker.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson