Sortera rätt

Att källsortera innebär att du sorterar ut allt som inte får kastas i den vanliga soppåsen. Det gör att du minskar din klimatpåverkan genom de energivinster som görs när material återvinns och att det inte sprids giftiga och miljöfarliga ämnen.

Sortera det farliga avfallet först

Det bästa är att källsortera så mycket det går, men börja med det som är viktigast för miljön och människan – det farliga avfallet. Exempel på farligt avfall är batterier, lösningsmedel, färg- och lackrester, kvicksilvertermometrar, ammoniak, bekämpningsmedel och så vidare. Till farligt avfall räknas också merparten av allt elavfall då de kan innehålla giftiga metaller, flamskyddsmedel och andra skadliga ämnen.

Sortera dina förpackningar

Att källsortera förpackningar och tidningar bidrar till en minskad miljö- och klimatpåverkan. Du gör det på de återvinningsstationer som finns. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som driver dem.

Metallskrot och metallförpackningar

Lämna metallskrot på återvinningscentralen men metallförpackningarna på en återvinningsstation.

Grov- och trädgårdsavfall

På återvinningscentralen kan du lämna avfall som är för stort för soppåsen och som inte är förpackningar, exempelvis gamla möbler, trä och däck.

Ris och annat trädgårdsavfall kan du lämna på återvinningscentralen eller på någon av kommunens ristippar Länk till annan webbplats.. Du kan också kompostera ditt trädgårdsavfall.

Skrota din bil

Lämna in din bil till ett mottagningsställe eller hos en auktoriserad bilskrotare. På nedanstående webbplats finns information om var du kan lämna ditt fordon.

Ensilageplast

Balplast i små mängder från hushåll lämnas i särkild behållare på Nolängens återvinningscentral. Plasten från ensilagebalar kastas ofta i plastförpackningscontainers på våra återvinningsstationer, där hör den inte hemma.

Du som är hästägare, odlare, lantbrukare eller på annat sätt hanterar ensilageplast i din verksamhet ska lämna den överblivna förpackningen till ett materialbolag då de ansvarar för insamling.

Vill du veta mer om hur du kan minska ditt avfall, hur du sorterar, varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer med ditt avfall? Besök Sveriges avfallsportal, sopor.nu Länk till annan webbplats..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson
AVFALL OCH ÅTERVINNING