Slamsugning

Slamtömning av enskilda brunnar utförs av vår entreprenör Ragn-Sells AB. Det är du som fastighetsinnehavare som ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.

Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga. Lock till slamavskiljare samt manlucka eller annan tömningsanordning till sluten tank får inte vara övertäckt.

Beställa tömning

Kontakta vår entreprenör, Regn-Sells, när du vill beställa tömning av slamavskiljare, fettavskiljare eller sluten tank.

Ragn-Sells kundcenter: 010-723 23 23 (öppet 7.00-16.00, därefter följ telefonsvararens instruktioner)
E-post: info.kommunpartner@ragnsells.com

Avgift 2023

Du betalar för entreprenörens tjänster samt kommunens avgift gentemot entreprenören för att lämna slam till kommunens reningsverk.

Avgifter för slamtömning

Typ av brunn

Avrop

Utan moms (SEK)

Med moms (SEK)

Slambrunn 0-3 kubikmeter

Enligt schema

835,84

1 044,80


Avrop 1 vecka

1 120,15

1 400,18


Akut 24 timmar

1 670,12

2 087,65

Slambrunn 3,1-6 kubikmeter

Enligt schema

1 169,86

1 462,33


Avrop 1 vecka

1 795,96

2 244,95


Akut 24 timmar

2 384,78

2 980,97

Slambrunn 6,1 kubikmeter eller större

Enligt schema

1 669,40

2 086,75


Avrop 1 vecka

2 173,18

2 716,47


Akut 24 timmar

2 667,10

3 333,87

Sluten tank 0-3 kubikmeter

Avrop 1 vecka

1 252,20

1 565,25


Akut samma dag, vardag

2 108,24

2 635,30


Akut 24 timmar

2 108,24

2 635,30


Akut samma dag, helg

4 076,65

5 095,81

Sluten tank 3,1-6 kubikmeter

Avrop inom 1 vecka

1 589,33

1 986,67


Akut samma dag, vardag

2 384,78

2 980,97


Akut 24 timmar

2 384,78

2 980,97


Akut samma dag, helg

4 076,65

5 095,81

Sluten tank 6,1 kubikmeter eller större

Avrop inom 1 vecka

2 568,16

3 210,20


Akut samma dag

2 667,10

3 333,87


Akut samma dag, helg

4 076,65

5 095,81

BDT-brunn 0-3 kubikmeter

Enligt schema (vid tömning av slamavskiljare/sluten tank)

351,58

439,48


Avrop 1 vecka

869,20

1 086,49


Akut samma dag

1 333,36

1 666,70

Fettavskiljare

Avrop 1 vecka

2 274,47

2 843,09

Tippavgift till reningsverket

Mängd

Avrop

Utan moms (SEK)

Med moms (SEK)

Upp till 3 kubikmeter (grundavgift)

Per tömning

780,00

219,00

Över 3 kubikmeter
(pris anges per kubikmeter)

Grundavgift plus kubikmeterpris för mängd överstigande 3 kubikmeter

91,00

110,00

Övriga avgifter

Typ av brunn

Avrop

Utan moms (SEK)

Med moms (SEK)

Spolning ledning vardagar

Pris per timme

1 520,00

1 900,00

Spolning ledning kvällar

Pris per timme

3 743,83

4 679,79

Spolning ledning helg

Pris per timme

3 218,00

4 023,00

Slamsugning

Pris per timme

1 479,49

1 849,36

Slamsugning akut, helg

Pris per timme

3 743,83

4 679,79

Extra slang

Pris per meter (över fria 20 meter)

1,90

2,37

Bomkörning
(när tömning inte kan utföras, avisering har gjorts)


1 353,45

1 691,81

Avsteg från taxan

För avfall och tjänster som inte regleras enligt ovanstående taxa, får avgifter tas ut efter överenskommelse mellan avfallslämnaren och Bengtsfors Energi.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson