Pågående vattenläcka i Gustavsfors

Vi har en vattenläcka i Gustavsfors som ännu inte har lokaliserats. Våra VA-abonnenter i Gustavsfors uppmanas att vara sparsamma med att använda vatten till annat än det som är nödvändigt. Vi ber också om hjälp med att ringa in läckan. Så om du ser något tecken på var läckan kan vara (i form av vattenansamlingar och liknande) hör av dig till vår kundtjänst.

Stäng meddelande

Slamsugning

Slamtömning av enskilda brunnar utförs av vår entreprenör Ragn-Sells AB. Det är du som fastighetsinnehavare som ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.

Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga. Lock till slamavskiljare samt manlucka eller annan tömningsanordning till sluten tank får inte vara övertäckt.

Beställa tömning

Kontakta vår entreprenör, Regn-Sells, när du vill beställa tömning av slamavskiljare, fettavskiljare eller sluten tank.

Ragn-Sells kundcenter: 010-723 23 23 (öppet 7.00-16.00, därefter följ telefonsvararens instruktioner)
E-post: info.kommunpartner@ragnsells.com

Avgift 2024

Du betalar för entreprenörens tjänster samt kommunens avgift gentemot entreprenören för att lämna slam till kommunens reningsverk.

Avgifter för slamtömning

Typ av brunn

Avrop

Med moms (SEK)

Slambrunn 0-3 kubikmeter

Enligt schema

1 066


Avrop 1 vecka

1 428


Akut 24 timmar

2 129

Slambrunn 3,1-6 kubikmeter

Enligt schema

1 492


Avrop 1 vecka

2 290


Akut 24 timmar

3 041

Slambrunn 6,1 kubikmeter eller större

Enligt schema

2 128


Avrop 1 vecka

2 771


Akut 24 timmar

3 401

Sluten tank 0-3 kubikmeter

Avrop 1 vecka

1 597


Akut samma dag, vardag

2 688


Akut 24 timmar

2 688


Akut samma dag, helg

5 198

Sluten tank 3,1-6 kubikmeter

Avrop inom 1 vecka

2 026


Akut samma dag, vardag

3 041


Akut 24 timmar

3 041


Akut samma dag, helg

5 198

Sluten tank 6,1 kubikmeter eller större

Avrop inom 1 vecka

3 274


Akut samma dag

3 401


Akut samma dag, helg

5 198

BDT-brunn 0-3 kubikmeter

Enligt schema (vid tömning av slamavskiljare/sluten tank)

448


Avrop 1 vecka

1 108


Akut samma dag

1 700

Fettavskiljare

Avrop 1 vecka

2 900

Övriga avgifter

Typ av brunn

Avrop

Med moms (SEK)

Spolning ledning vardagar

Pris per timme

2 255

Spolning ledning kvällar

Pris per timme

4 773

Spolning ledning helg

Pris per timme

4 773

Slamsugning

Pris per timme

1 886

Slamsugning akut, helg

Pris per timme

4 773

Extra slang

Pris per meter (över fria 20 meter)

2

Bomkörning
(när tömning inte kan utföras, avisering har gjorts)


1 726

Avsteg från taxan

För avfall och tjänster som inte regleras enligt ovanstående taxa, får avgifter tas ut efter överenskommelse mellan avfallslämnaren och Bengtsfors Energi.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2024
Sidan publicerad av: Andreas Jansson
AVFALL OCH ÅTERVINNING