Elens ursprung

Cirkeldiagrammet nedan visar elens ursprung för vår elförsäljning 2022. Vår elförsäljning kommer till 100 % från förnyelsebara energikällor. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2022 vid drift av vattenkraftverk var 0,0000 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,000 g/kwh för kärnbränsleavfall.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2023
Sidan publicerad av: Petra Magnusson