Klagomål och reklamationer

Om du inte är nöjd med oss och vårt arbete ska du göra enligt följande:

  1. Kontakta vår kundservice. Där kan du få hjälp att lösa de flesta frågetecken och ärenden. För att underlätta hanteringen är det bra om du har dina kunduppgifter tillgängliga samt eventuella underlag i ärendet.
  2. Om du fortfarande har klagomål eller om ärendet inte är löst på ett sätt som du kan acceptera kan du skicka in ditt ärende skriftligt. Om du har ersättningsanspråk till följd av ekonomisk skada samt person- eller sakskada ska även dessa anspråk tas med. Klagomålet hanteras av Bengtsfors Energi Nät AB:s VD.

Om du inte är nöjd med prövningen eller utfallet av vår ärendehantering kan du kontakta någon av nedanstående instanser som kan pröva ditt ärende beroende på vad det gäller;

  • Allmänna reklamationsnämnden
  • Allmän domstol (tingsrätt)
  • Energimarknadsinspektionen

Om du vill ha råd, tips och stöd i frågor som rör elmarknaden kan du kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå. De ger kostnadsfri information och vägledning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström