Historik

Bengtsfors Belysningsbolag AB bildades den 19 november 1915. Kronolänsman K Lundgren var ordförande och Ing. E W Malmqvist var sekreterare. 145 aktier var tecknade av totalt 76 personer.

Den 21 mars 1916 slöts ett kontrakt, som omfattade 1 000 lampor, med Eletrokemiska AB och priser upprättades gentemot konsumenterna. För metalltrådslampa om 25 normalljus beräknades 2 kronor per år samt en avgift för varje uppmätt kilowattimme om 20 öre, samt en årshyra på 4 kronor.

Vid 1918 års utgång uppgick abonnentantalet till 230 stycken med tillsammans 1 539 ljuspunkter, elva strykjärn, två kokkärl, tre dammsugare samt fem motorer om tillsammans 14,5 hästkrafter. Dessutom levererade bolaget ström till belysningsföreningen på sidan Södra.

Elförbrukningen låg på omkring 90 000 kWh per år 1923, 1924 var förbrukningen på 100 000 kWh per år. Dessa siffror kan jämföras med en förbrukning på 34 000 000 kWh (34 GWh) år 2005. Strax innan Lear och Segerström försvann från Bengtsfors var förbrukningen uppe i 43 000 000 kWh (43 GWh) år 2000.

År 1941 firade Belysningsbolaget AB 25-årsjubileum, uttag det året var 340 000 kWh, debiterade avgifter var 56 000 kronor och vinsten uppgick till 187,53 kronor.

”Under året (1940) har växelström införts i området Ordenshuset, vilket medfört betydande kostnader. Kabel från transformator till Godtemplarhuset 1 000 kronor, nya mätare 2 000 kronor, koppartråd och arbetslön 1 000 kronor”

1 januari 1942 övertogs Belysningsbolaget AB av köpingen för ett pris av 150 kronor per aktie. 115 aktieägare förfogade över 145 aktier. Belysningsbolaget AB fick därefter namnet Bengtsfors Elverk. Bolaget upphörde och verksamheten drevs i kommunal förvaltning.

Källa: Dalslänningen 1941

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström