• Startsida
  • / Förebygga källaröversvämning

Förebygga källaröversvämning

I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet, finns alltid risk för översvämning.

Vid häftiga regn eller snösmältning kan den allmänna ledningen bli överbelastad och vatten kan baklänges tränga in i avloppsserviser och upp genom golvbrunnar och förorsaka skador. Stopp i servisledningen är också en vanlig skadeorsak.

Du som fastighetsägare bör i största möjliga utsträckning förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i ledningsnätet. Följande åtgärder kan göras:

  • Placera inte föremål i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt.
  • Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska bakvattenventiler fungerar.
  • Förse de golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara med tätande anordningar eller byt till avstängbara brunnar.
  • Kontakta rörinstallatör om du misstänker att avloppets avstängningsanordningar inte fungerar.
  • Kontrollera att regn- och smältvatten leds från byggnaden.
  • Valla in nedfarter till garage och andra utrymmen.
  • Kontrollera att intern avloppspump fungerar.
  • Anslut fastigheten till alarmeringscentral med larmtjänst.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström